Les: De Xcode-voorziening configureren

In deze les wordt ervan uitgegaan dat u een ontwikkelaar bent, dat u een Mac met Xcode hebt en dat ergens al een Git-repository met code wordt gehost.

In deze les leert u het volgende:

 • De Xcode-voorziening configureren

 • Een Git-repository hosten

 • Xcode instellen voor interactie met de Xcode-voorziening

 • Een bot aanmaken voor nachtelijke builds

 • De uitvoer van de bot controleren in het webprogramma

Stap 1: Download Xcode en installeer de voorziening op de server

Om de Xcode-voorziening te gebruiken, moet u Xcode eerst installeren op de server (als dat nog niet is gebeurd).

 • Download Xcode uit de App Store en installeer het programma op de server.

Stap 2. Configureer de Xcode-voorziening met het programma Server

 1. Open het programma Server om een lijst te zien met de voorzieningen die in OS X Server beschikbaar zijn. Selecteer 'Xcode'.

 2. Klik op de knop 'Kies Xcode' en selecteer 'Xcode' in de map 'Programma's'. Xcode wordt automatisch gestart.

  Pijl die naar de knop 'Kies Xcode' wijst

Stap 3. Maak een Git-repository aan

De bots van de Xcode-voorziening gebruiken projecten en code uit de Git-repository.

 • Klik op 'Repository's' en klik vervolgens op de knop met het plusteken toevoegen. Kies een naam voor de Git-repository en klik op 'Maak aan'.

  De URL van de repository is gebaseerd op de hostnaam van de server en de naam van de repository. De URL voor de repository kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: https://mijnserver.example.com/git/Mac_Calc.git.

  Pijl die naar de functie voor het toevoegen van repository's wijst

Als u een bestaande Git-repository hebt, gebruikt u Xcode om de bestanden naar de nieuw gehoste repository te kopiëren.

Stap 4. Schakel de voorziening in.

 • Klik op de knop om de Xcode-voorziening in te schakelen.

  Voorziening ingeschakeld

Stap 5. Open Xcode en voeg de server toe aan het paneel 'Accounts' in Systeemvoorkeuren

Xcode 5 kan verbinding maken met servers waarop de Xcode-voorziening wordt uitgevoerd.

 • Klik in het voorkeurenvenster van Xcode op 'Accounts' en klik vervolgens op de knop met het plusteken toevoegen om een serveraccount toe te voegen.

  Selecteer vervolgens de server en log in met uw serveraccount.

Stap 6. Maak een bot aan voor nachtelijke builds

Open het project in Xcode, als u dat nog niet hebt gedaan.

U kunt ook het webprogramma van de Xcode-voorziening gebruiken om bots aan te maken.

 1. Controleer in het project of het gebruikte schema als een gedeeld schema is ingesteld.

  Als het schema niet wordt gedeeld, wordt dit voorgesteld door Xcode.

 2. Kies 'Product' > 'Create Bot' en volg de instructies op het scherm.

 3. Kies het schema en de server (mijnserver.local in deze oefening). Voer een naam in voor de bot (Mac_Calc Bot) en klik op 'Next'.

 4. Voer indien nodig instellingen voor identiteitscontrole voor de repository in.

 5. Voer de instellingen in voor het schema en de taak.

  Gebruik een van de volgende schema-instellingen: periodiek, elke dag, 's nachts. Schakel alleen 'Voer archiveringstaak uit' in.

 6. Voer de e-mailinstellingen in.

  Laat het aankruisvak voor e-mailmeldingen bij mislukte bewerkingen ingeschakeld en voeg uw e-mailadres toe aan de lijst met personen die hiervan in kennis moeten worden gesteld.

 7. Klik op 'Create Bot'.

Stap 7. Bekijk het botrapport in Safari

 • Open Safari, ga naar https://mijnserver.local/xcode/ en selecteer de bot in de lijst met bots.

  Pagina met bots in Safari

Stap 8. Voer een integratie in Xcode uit met de bot en bekijk de resultaten in Safari

 • Start in Xcode vóór de geplande tijd de integratieactie door op de knop 'Integreer' te klikken.

U bent nu klaar.

U hebt geleerd hoe u de Xcode-voorziening configureert, hoe u een bot aanmaakt en hoe u vanuit Safari de resultaten van de bot bekijkt.

Meer informatie

Er is nog veel meer te leren over softwareontwikkeling en integratietaken. Meer informatie daarover en over het programma Xcode kunt u vinden op de Developer-website van Apple.

Als u meer wilt weten over continue integratie, raadpleegt u de Xcode Continuous Integration Guide.

Meer informatie over de Xcode-voorziening vindt u in Server Help.

Misschien wilt u ook weten hoe u een privénetwerk op een veilige manier toegankelijk maakt vanaf het internet. Neem in dat geval de oefening Openbare toegang configureren door.