Wat wordt bedoeld met “de server beveiligen”?
Wat wordt bedoeld met "de server beveiligen"? Met "de server beveiligen" wordt bedoeld dat er…

Les 1: Een ondertekend SSL-certificaat toevoegen
Een SSL-certificaat is een specifiek type certificaat waarmee de meeste voorzieningen van OS X Server worden…

Les 2: Een voorziening beveiligen
In deze les gaat u het zojuist geïnstalleerde certificaat in de praktijk gebruiken door verbindingen…