Les 3: Gebruikers en apparaten instellen

Nu de basisinfrastructuur gereed is, kunt u gebruikers en groepen gaan toevoegen. Daarnaast moet u enkele voorzieningen instellen om het beheer van de computers en mobiele apparaten van uw bedrijf te vereenvoudigen.

Stap 1: Definieer gebruikers en groepen

Maak enkele gebruikersaccounts aan in de lokale netwerkadreslijst. Breng de gebruikersaccounts onder in groepen om selectieve toegang tot voorzieningen te bieden of gewoon om de accounts gemakkelijk te kunnen terugvinden.

 1. Maak voor iedere medewerker een gebruikersaccount aan door 'Gebruikers' te selecteren in de navigatiekolom van het programma Server.

 2. Kies 'Lokale netwerkgebruikers' uit het venstermenu en klik vervolgens op de knop met het plusteken.

  Zie Een gebruikersaccount aanmaken in Server Help voor meer informatie.

 3. Nadat u de gebruikers hebt aangemaakt, definieert u groepen voor hen. Maak bijvoorbeeld groepen aan met namen zoals "Verkoop" of "Administratie".

 4. Selecteer 'Groepen' in de navigatiekolom van het programma Server, kies 'Lokale netwerkgroepen' uit het venstermenu en klik op de knop met het plusteken.

  Zie Een groep aanmaken in Server Help voor meer informatie.

U gebruikt de accounts om toegang te krijgen tot voorzieningen, maar u kunt ze eventueel ook gebruiken om de thuismappen van de gebruikers op de server te bewaren. Zie De locatie van de thuismap van een gebruiker kiezen in Server Help voor meer informatie over de locatie van thuismappen in het netwerk.

Stap 2: Configureer een reservekopievoorziening

U kunt de reservekopievoorziening Time Machine van OS X Server aanbieden aan alle computers in het lokale netwerk. Hierdoor worden de clientcomputers extra beveiligd en hoeven uw gebruikers zich geen zorgen te maken om hun gegevens.

Om de gegevens nog beter te beveiligen, gebruikt u Time Machine om ook van de server zelf een reservekopie te maken op een andere schijf.

Stap 3: Maak configuratieprofielen aan

Configuratieprofielen zijn een handige manier om instellingen voor voorzieningen te implementeren op computers en apparaten. Profielbeheer in OS X Server is een voorziening waarmee u de profielen kunt aanmaken en publiceren op een website voor uw organisatie. Gebruikers kunnen op deze manier hun eigen profielen installeren, waarna hun computers meteen zijn geconfigureerd.

 • Zie de oefening Apparaten beheren om Profielbeheer in te stellen en configuratieprofielen aan te maken voor uw gebruikers en apparaten.

  Omdat u in de vorige stap Time Machine hebt geconfigureerd, moet u niet vergeten de instellingen van deze voorziening op te nemen in het profiel. De computers worden automatisch geconfigureerd voor het gebruik van de voorziening Time Machine nadat het profiel is geïnstalleerd.

Ga naar Volgende stap: Stel vast welke voorzieningen uw bedrijf kunnen ondersteunen.