Les 1: Een internetidentiteit aanmaken
In deze les doorloopt u de stappen die nodig zijn om voorzieningen te hosten die…

Les 2: Een lokale infrastructuur configureren
Als het openbare gedeelte van het netwerk klaar is, moet u het interne netwerk configureren…

Les 3: Gebruikers en apparaten instellen
Nu de basisinfrastructuur gereed is, kunt u gebruikers en groepen gaan toevoegen. Daarnaast moet u…

Volgende stap: Stel vast welke voorzieningen uw bedrijf kunnen ondersteunen
Nu de basisconfiguratie gereed is, moet u beslissen welke voorzieningen u gaat aanbieden aan de…