Les 2: Een vergaderruimte delen met behulp van de Agenda-voorziening

In deze les leert u hoe u de voorziening Agenda instelt met één gedeelde ruimte voor alle gebruikers van de voorziening op de server.

Stap 1: Selecteer 'Agenda'

 • Open het programma Server om een lijst te zien met de voorzieningen die in OS X Server beschikbaar zijn. Selecteer 'Agenda'.

Stap 2. Voeg een locatie toe

 • Om een ruimte aan te maken, klikt u op de knop met het plusteken toevoegen, geeft u de instellingen op en klikt u op 'Maak aan'. Gebruik voor deze oefening de volgende instellingen:

  Instelling

  Waarde

  Reden

  Type

  Locatie

  Gebruikers kunnen locaties plannen in het programma Agenda.

  Naam

  GroteVergaderruimte

  Geef de ruimte een naam.

  Adres

  Leeg

  U kunt eventueel een adres invoeren.

  Gedelegeerde

  Anke

  De gedelegeerde kan handelingen uitvoeren namens iedereen in de ruimte. Daarnaast kan deze persoon indien nodig conflicten oplossen of ongebruikte reserveringen wissen wanneer de organisator van de activiteit dit niet kan doen.

  Planning

  Accepteer indien beschikbaar, sla af indien bezet

  Gebruikers kunnen de ruimte zonder goedkeuring van een andere gebruiker reserveren.

  Accepteer groep

  Leeg

  Uitnodigingen van leden van deze groep worden altijd geaccepteerd.

  Gedeelde agendalocatie met instellingen
  Agenda

Stap 3. Schakel de voorziening in.

 • Klik op de knop om de Agenda-voorziening in te schakelen.

  Inschakelknop voor Agenda-voorziening

Stap 4. Test de configuratie

U kunt de configuratie testen door een gebruiker de locatie te laten toevoegen aan een activiteit. Bart maakt een activiteit op de locatie aan en Anke (de gedelegeerde) controleert of de activiteit op de agenda van de locatie staat.

 1. Voeg op de client-Mac accounts voor de Agenda-voorziening toe voor Anke en Bart. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik vervolgens op 'Internetaccounts'. Voer de volgende stappen uit om de accounts in te stellen:

  1. Klik achtereenvolgens op de knop met het plusteken toevoegen, 'Voeg andere account toe' > 'Voeg een OS X Server-account toe' en 'Maak aan'.

   Pijl die wijst naar de OS X Server-account in het paneel 'Internetaccounts' in Systeemvoorkeuren
  2. Selecteer de server 'mijnserver.local', klik op 'Ga door' en voeg voor iedere gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord toe.

 2. Open het programma Agenda met de accountinformatie van Anke, klik op 'Delegeren' en selecteer 'Toon'.

 3. Gebruik in het programma Agenda de account van Bart om een activiteit aan te maken op de locatie GroteVergaderruimte.

 4. Controleer of Anke, als gedelegeerde, de activiteit in haar agenda kan zien.

Ga naar Les 3: Een chatserver aanmaken om berichten uit te wisselen.