Les: Softwaredistributie versnellen

In deze les leert u het volgende:

 • Een Caching-voorziening configureren in het lokale netwerk

 • De opslagcapaciteit van de Caching-voorziening vergroten door externe opslagruimte toe te voegen

Stap 1: Sluit de USB-schijf aan op de server

 • Gebruik zo nodig Schijfhulpprogramma om de harde schijf te formatteren voor gebruik met een Mac (OS X Uitgebreid (journaled)).

  Een afbeelding van een USB-schijf die op een server is aangesloten

  Hoewel externe schijven meestal een USB-aansluiting hebben, kunt u ook een ander type externe schijf op uw server aansluiten, zoals een FireWire- of een Thunderbolt-schijf.

Stap 2. Selecteer 'Caching'

 • Open het programma Server om een lijst te zien met de voorzieningen die in OS X Server beschikbaar zijn. Selecteer 'Caching'.

Stap 3. Wijzig de instellingen van de Caching-voorziening

 • Klik in het gedeelte 'Instellingen' op 'Wijzig' en selecteer de USB-schijf. Klik op 'Kies'. Gebruik de schuifknop om de cachegrootte in te stellen (de cachegrootte moet kleiner zijn dan de capaciteit van uw schijf). Schakel vervolgens de voorziening in.

  Wanneer de cachelimiet wordt bereikt, worden oudere downloads in de cache verwijderd om ruimte vrij te maken voor nieuwe downloads.

  Schermafbeelding van instellingen van de Caching-voorziening

Stap 4. Schakel de voorziening in

 • Klik op de knop om de Caching-voorziening in te schakelen.

  Inschakelknop voor Caching-voorziening

Stap 5. Test de configuratie

Nadat u de Caching-voorziening hebt geconfigureerd, kunt u controleren of er inderdaad downloads worden bewaard.

 1. Open op een clientapparaat de App Store en ga naar het gedeelte met updates. Installeer alle beschikbare updates en wacht tot de installatie is voltooid.

  Als u geen client hebt die een update nodig heeft, kunt u een programma naar keuze installeren.

 2. Kijk in het paneel 'Statistieken' van het programma Server of de hoeveelheid gebruikte bytes is gewijzigd.

  Als er geen cacheruimte lijkt te worden gebruikt, controleert u of de client en de server zich in hetzelfde lokale netwerk bevinden.

U bent nu klaar.

In deze les hebt u geleerd hoe u de Caching-voorziening start en een afzonderlijke schijf toevoegt voor extra opslagruimte.

Meer informatie

Meer informatie over de Caching-voorziening vindt u in Server Help.