Informatie over de Websites-voorziening
U kunt websites aanbieden in uw lokale netwerk en via het internet. Op één server…

Les 1: Een lokale, dynamische privéwebsite aanmaken
In deze les leert u het volgende: Een privéwebsite maken in uw lokale netwerk waarvoor…

Les 2: Een openbare, gecodeerde website aanmaken
In deze les maakt u een website die via het openbare internet toegankelijk is. U…