Over Profielbeheer

Profielbeheer is een voorziening waarmee beheerders de beschikking krijgen over een editor voor configuratieprofielen, een gebruikersportaal waar gebruikers configuratieprofielen kunnen downloaden, en een server voor mobielapparaatbeheer (MDM) om automatisch profielen te distribueren en andere beheertaken uit te voeren.

Voordat u begint

Voor deze oefening hebt u het volgende nodig:

  • Een Mac (de server) voor het uitvoeren van de Profielbeheer-voorziening

    In deze oefening wordt "mijnserver.local" als hostnaam van de server gebruikt.

  • Een gebruikersnaam en wachtwoord op de server

  • Een iPad (de client) waarop iOS 8 of hoger is geïnstalleerd

  • Een server en client die zich in hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden

  • Een Apple ID om pushberichten in te stellen

Ga naar Les 1: Een iPad extern beheren.