Bestanden delen
Les 2: Bestandsdeling gebruiken, Les 1: Bestandsdeling configureren, Over bestandsdeling.

Materiaal uit de App Store in een cache bewaren
Les: Softwaredistributie versnellen, Over de Caching-voorziening.

Een centrale locatie voor reservekopieën bieden
Les: Een Time Machine-server voor reservekopieën instellen, Over de Time Machine-voorziening.

Samenwerken met uw team
Les 3: Een chatserver aanmaken om berichten uit te wisselen, Les 2: Een vergaderruimte delen met behulp van de Agenda-voorziening, Les 1: Een wiki aanmaken, Over samenwerkingsvoorzieningen.

Xcode-builds automatiseren
Les: De Xcode-voorziening configureren, Informatie over de Xcode-voorziening.

Apparaten beheren
Les 2: Een profiel toepassen, Les 1: Een iPad extern beheren, Over Profielbeheer.

Een website hosten
Les 2: Een openbare, gecodeerde website aanmaken, Les 1: Een lokale, dynamische privéwebsite aanmaken, Informatie over de Websites-voorziening.

Openbare toegang configureren
Les 2: Een voorziening toegankelijk maken voor gebruikers buiten het lokale netwerk, Les 1: De voorziening VPN configureren, Redenen om openbare toegang tot uw netwerk te configureren.

Uw server beveiligen
Les 2: Een voorziening beveiligen, Les 1: Een ondertekend SSL-certificaat toevoegen, Wat wordt bedoeld met “de server beveiligen”?.

Scenario voor een klein of middelgroot bedrijf
Volgende stap: Stel vast welke voorzieningen uw bedrijf kunnen ondersteunen, Les 3: Gebruikers en apparaten instellen, Les 2: Een lokale infrastructuur configureren, Les 1: Een internetidentiteit aanmaken.